Uždaroji akcinė bendrovė „Kempingas Slėnyje“

VIDAUS TAISYKLĖS

BENDRIEJI REIKALAVIMAI

 1. Burlaivių ir kitų plaukiojimo priemonių savininkai ir kiti įgulos nariai, eksploatuojantys ir laikantys burlaivius „Kempingas Slėnyje“ teritorijoje privalo laikytis šių taisyklių. Šių reikalavimų nevykdymo atveju, už pačią veiklą ir už jos pasekmes yra pilnai ir tiesiogiai atsakingi patys taisyklių pažeidėjai.
 1. Visų burlaivių, esančių UAB “Kempingas Slėnyje” teritorijoje, savininkai privalo sudaryti sutartis. Laivų stovėjimo vietas (vandenyje ir krante) nustato UAB “Kempingas Slėnyje’ vadovas arba atsakingas asmuo.
 1. UAB “Kempingas Slėnyje” laikomi burlaiviai apmokestinami pagal administracijos nustatytus įkainius.
 1. Burlaiviai plaukiantys Galvės ežere privalo laikytis plaukiojimo vidaus vandenuse taisyklių. Įšplaukiant ar įplaukiant burlaiviai turi laikytis atsargumo, sumažinti greitį.
 1. Priešgaisrinę saugą burlaiviuose garantuoja griežtas priešgaisrinių reikalavimų vykdymas. Burlaivių savininkai privalo vadovautis Lietuvos Respublikoje galiojančiomis priešgaisrinėmis saugos taisyklėmis bei normomis. Priešgaisrinės apsaugos reikalavimai yra privalomi visoms įmonėms, organizacijoms ir asmenims, laikantiems burlaivius žemėje ir vandenyje. Šie reikalavimai turi būti vykdomi besąlygiškai ir nustatytais terminais.
 1. Juridiniai bei fiziniai asmenys UAB “Kempingas Slėnyje” žemėje ir vandenyje laikantys laivus privalo vykdyti visus Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos įstatymus ir tarptautinių konvencijų reikalavimus. Prieplaukoje draudžiama mesti ar pilti į vandenį bet kokias medžiagas ar atliekas. Darbai burlaiviuose (apkala, korpuso dažymas, denių, triumų ir kitų laivo dalių plovimas) ir laivo remontas atliekamas panaudojant visas reikalingas priemones akvatorijos apsaugai nuo užteršimo apsaugoti. Visi juridiniai ir fiziniai asmenys, atliekantys uoste laivo remonto, dažymo ar kitus darbus, privalo nedelsdami išvežti atliekas, gruntą, likusias medžiagas ir kt. Darbus pabaigus, aikštelė aplink laivą turi būti išvaloma ir sutvarkoma.
 1. Laivo stovėjimo vietoje (krante ir vandenyje) burlaivių savininkai užtikrina švarą ir tvarką aplink burlaivį ir burlaivyje.
 2. Juridiniai  ir  fiziniai  asmenys,  laikantys  burlaivius UAB “Kempingas Slėnyje”  teritorijoje  privalo  laikytis  Lietuvos Respublikos darbo, saugos darbe įstatymų ir kitų su šiais klausimais susijusių norminių aktų reikalavimų. Už saugų darbą įmonės ar asmens nuomojamoje uosto teritorijoje atsako šios įmonės administracija arba jos įgalioti pareigūnai bei burlaivių savininkai.
 1. Burlaivių savininkams privaloma laikytis darbų saugos, gamtosaugos, priešgaisrinės apsaugos taisyklių reikalavimų ir prisiimti pilną atsakomybę juos pažeidus.
 1. Burlaivio savininkas asmeniškai atsakingas už įgulos narių ir laivo saugumą ir apsaugą plaukiojimo ir stovėjimo  metu bei švartavimąsi prieplaukoje.
 1. Draudžiama prieplaukoje vartoti alkoholinius gėrimus ir chuliganiškai elgtis.
 2. Draudžiama teritorijoje bet kokia ūkinė, komercinė veikla nesuderinus su administracija.
 1. Draudžiama prieplaukos akvatorijoje organizuoti laivų regatas, kitus sportinius ir pramoginius renginius nesuderinus su uosto viršininku.
 1. Už šių reikalavimų nevykdymą atsakingi patys pažeidėjai, taip pat burlaivių savininkai. Prieplaukos akvatorijoje treniruočių, varžybų metu už sportininkų saugumą atsako treneriai, vyr. teisėjas.

Patekus į nelaimę arba pastebėjus nelaimės atvejį, skambinti bendruoju pagalbos tel. Nr. 112

ATSAKOMYBĖ

Šių taisyklių nesilaikantiems burlaivių savininkams gali būti pareikštas įspėjimas bei nutraukta sutartis.

Burlaivių savininkai gali būti perduoti teisėsaugos institucijoms dėl UAB “Kempingas Slėnyje” padarytos žalos atlyginimo.